VOLEM RESPOSTES PER A TERRASSA

24 octubre 2007

El Reglament Orgànic Municipal (ROM), norma per la qual l’Ajuntament de Terrassa s’autorganitza (per dir-ho d’una manera ràpida i simple) estableix que l’oposició pot fer preguntes escrites a l’Equip de Govern demanant informació en relació a diversos temes que afecten a la ciutadania. Aquest ROM també estableix que l’Equip de Govern té 30 dies per contestar, per tant, us proposo fer un exercici:

Si el Grup Municipal de CiU va entrar al Registre unes preguntes escrites a l’Equip de Govern el dia 6 de setembre, quin és el dia màxim per tal que aquestes preguntes fossin contestades per l’Equip de Govern? Fàcil resposta, no?

Doncs per l’Equip de Govern tripartit a Terrassa, qui sap!

Unes de les preguntes que el Grup Municipal de CiU va formular en data 6 de setembre van ser les que es demanava quan i com es faria efectiva la proposta de resolució aprovada pel Ple del passat juliol en relació a la gratuïtat del bus per a majors de 65 anys.

Les preguntes van ser formulades el 6 de setembre. Avui estem a 24 d’octubre i no en sabem res.

- No haurien d’estar contestades ja aquestes preguntes?

- Per què encara no tenim resposta?

- Complirà l’Equip de Govern el seu deure i contestarà algun dia aquestes preguntes?

- No seria més lògic donar respostes i donar compliment a aquesta proposta que no pas buscar titulars i polèmica als mitjans de comunicació però sense tenir res en concret?