EL BUS: FETS, NO PARAULES

18 octubre 2007

Aquests dies s’ha iniciat una “batalla mediàtica” per l’autoria d’una proposta; concretament, per la gratuïtat del bus per a les persones majors de 65 anys.

En primer lloc, us recomano que vegeu una nota de 7 de setembre de 2007 en aquest Bloc en la qual s’explica quins va ser els acords als quals CiU i PSC van arribar arran de la proposta de resolució.

Però aquest tema no comença al Ple del juliol passat amb l’aprovació de la proposta de resolució presentada per CiU ni molt menys amb el Diari de campanya del PSC per a les eleccions municipals 2007. També és cert que l’origen d’aquesta proposta tampoc comença amb el programa electoral de CiU de les municipals passades.

L’origen d’aquesta iniciativa neix o es materialitza en una proposta de resolució presentada al Ple de l’octubre del 2003 pel Grup Municipal de CiU, que va acabar amb el següent acord:

“Crear una Comissió de Treball, amb els Grups municipals i els grups ciutadans interessats en el tema, que estudiï, en el termini d’un any, la possibilitat d’augmentar el nombre de persones beneficiades per unes tarifes integrades i un augment de la gratuïtat en el transport públic, especialment dels sectors majors de 65 anys i amb discapacitat superior al 50%”.

Fruit d’aquell Grup es van dur a terme petits progressos, per bé que insuficients i, és per això que, al primer Ple del nou mandat (2007-2011) el Grup Municipal de CiU va tornar a plantejar aquest tema sobre la taula.

Concretament, a la proposta de resolució del mes de juliol d’enguany es deia, entre altres coses, “... i si es tenen en compte alguns indicis, hom pot creure que actualment es pot bastir un consens més ampli en aquest punt, amb l’objectiu de donar més servei a uns col·lectius que es mereixen les màximes atencions que aquest servei es presti de manera universal a partir d’una franja d’edat determinada i un grau de discapacitat determinada.”

Així doncs, en relació a la proposta de resolució presentada pel Grup Municipal de CiU, els acords als quals es van arribar al mes de juliol són:

- “garantir a totes les persones majors de 65 anys la gratuïtat del servei d’autobusos municipal abans de finalitzar el present exercici pressupostari”- “estudiar la possibilitat d’estendre una mesura semblant a altres col·lectius de la ciutat, en especial a les persones que pateixen un grau de discapacitat superior al 50% i a les de mobilitat reduïda. Les conclusions d’aquest estudi es presentaran abans de finalitzar el present any”.

Ara “només” cal que l’Equip de Govern doni compliment a aquest Acord del Ple. És a dir, ara només calen els FETS i no les paraules (i menys encara quan es tracta de desvirtuar la realitat).

L’exercici de la política consisteix en servir als ciutadans i ciutadanes, servir a la col·lectivitat amb fets concrets, reals i en benefici de la ciutadania. L’exercici de la política, en cap cas, es pot basar només en paraules, especialment, en paraules buides que no beneficien a ningú.

Per cert, el 6 de setembre el Grup Municipal de CiU va entrar unes preguntes escrites a l’Equip de Govern en què es demanava quan i com es faria efectiva aquesta mesura i encara esperem resposta.

Estem a 18 d’octubre i no en sabem res; podrà l’Equip de Govern donar compliment a un Acord del Ple abans de què acabi l’any? Volem FETS, no paraules.