FENT I DESFENT, APRÈN L'APRENENT


4 octubre 2007

Avui sortia publicat en alguns mitjans de comunicació locals que des del Grup Municipal de CiU es vol fer un Informe sobre els costos que l’Equip de Govern destina a fer realitat la dita “fent i desfent, aprèn l’aprenent”.

La plaça Nova, en constant remodelació o adequació, la plaça del Progrés, els bancs de l’avinguda Barcelona, el Parc de Vallparadís, les Esglésies de St. Pere, la Ciutat de l’Audiovisual, les Martines, ..., són només alguns exemples de la constant manera de fer (o mal fer) les coses que té l’Equip de Govern.

Per cert, algú se’n recorda del què va passar amb els fanals de la Rambla, des del Centre Cultural fins a l’avinguda Josep Tarradellas? Aquells fanals amb un element tallant i perillós tant pels vianants com per aquells que van amb motocicletes i bicicletes també van haver de ser modificats.

Què passa amb els mecanismes de control o controls de qualitat de l’obra pública a Terrassa? Té l’Ajuntament de Terrassa algun tipus de mecanisme de control per tal de vetllar el compliment de la normativa?

I la pregunta clau: quants diners costa tot això? Millor dit: quanta diners ens costa als ciutadans?

Perquè, a més, aquesta gran despesa municipal és orginada per fer les coses mal fetes i, a vegades, que no sempre ja que hi ha obres que són “més llargues que un dia sense pa!”, fetes a corre cuita per l’immediatesa electoral.

Una última pregunta: per què des de l’Ajuntament es paga dos cops per fer una mateixa cosa? El primer cop es paga per fer una cosa mal feta i, el segon, per esmenar-ho i fer-ho.

Ja ho diu la saviesa popular … "fent i desfent, aprèn l’aprenent"!

* la foto triada per il·lustrar aquesta Nota és la plaça de les Esglésies de St. Pere ja que compleix dues característiques: 1) la foto està feta al maig del 2007 però podria haver-se fet avui perquè aquest tros continua igual i, 2) les rajoles del terra s'han posat i tret diverses vegades (i encara no estan fixes ...)