QUINA BARRA ....


6 novembre 2007

Ha arribat a casa el Butlletí Municipal “Visquem Terrassa” corresponent al mes de novembre; i, quina és la notícia de la portada? La gratuïtat de l’autobús per als més grans de 65 anys.

Fins aquí, correcte. És un Acord del Ple del passat mes de juliol i, per tant, és lògic que se’n parli en un Butlletí d’aquesta mena (tot i que aquesta iniciativa es va aprovar al mes de juliol).

Ara bé, per què l’oposició i promotors d’aquesta iniciativa, és a dir, el Grup Municipal de CiU, ens hem d’assabentar per aquest mitjà de comunicació de com té intenció l’Equip de Govern de portar a terme a aquesta mesura? Per què si és un Acord del Ple (recordo que va ser una iniciativa presentada per CiU i aprovada únicament amb els vots del PSC i CiU) no se n’ha informat en els òrgans pertinents com la Junta de Portaveus?

El Grup Municipal de CiU ha preguntat, tant per escrit com oralment al Ple, diverses vegades sobre com i quan es portaria a terme aquesta iniciativa i sempre ens hem quedat sense resposta. Vegeu notes del 7 de setembre, 18 d’octubre, 24 d’octubre, 26 d’octubre i el Diari del Ple del mes d’octubre d’aquest bloc.

No només no hem obtingut cap resposta per part de l’Equip de Govern i hem hagut de llegir el “Visquem” per saber-ne alguna cosa sinó que, a més, l’article del Portaveu del Grup Municipal Socialista és del tot tendenciós (per dir-ho d’alguna manera).

Puc entendre que el Grup Municipal Socialista li faci vergonya reconèixer que, malgrat formar part del seu Programa electoral, sigui arrel d’una iniciativa del Grup Municipal de CiU que la gratuïtat del bus per a majors de 65 anys sigui possible a Terrassa, però és tenir molta barra no esmentar que va ser un Acord del Ple de l’Ajuntament de Terrassa (sense el vot afirmatiu dels socis del Govern tripartit, eh?).

Per cert, quin ministre/a o conseller/a vindrà a fer el tret de sortida d’aquesta iniciativa?

Quina barra més gran!