UN EQUIPAMENT CÍVIC PEL DISTRICTE I ?

24 juny 2008

El proper dijous hi ha Ple de l’Ajuntament de Terrassa i el Grup Municipal de CiU presentarà una proposta de resolució en la qual es demanar iniciar converses amb la Generalitat de Catalunya per tal que que l’edifici dels jutjats de Terrassa, situat a la Rambla d’Ègara, s’habiliti per a fer funcions d’equipament cívic, en el moment que s’hagi concretat el trasllat dels seus actuals serveis al nou Palau de Justícia (previst per aquest any 2008).

Aquesta proposta respon al fet que davant de la desocupació imminent d’aquest espai, l’Ajuntament ha de tenir una presa de posició clara i inequívoca sobre el seu possible ús.

Així doncs, des de CiU creiem que la transformació de la seu dels jutjats en un equipament cívic per atendre les necessitats del Districte I pot ser una bona opció. El Districte I continua essent l’únic de la ciutat mancat d’un equipament d’aquestes característiques.

Estem davant d’una reivindicació històrica de la ciutat i d’una realitat fins i tot dibuixada en diversos plànols. Concretament, l’any 2004 ja hi havia una maqueta del projecte del Vapor Gran on hi apareixia un espai reservat al centre cívic del Districte I a la cantonada dels carrers St. Genís i Baldrich. I el dia en què es va presentar el projecte i com a resposta a una pregunta d’un ciutadà l’Alcalde va dir que, malgrat s’estava redactant un Pla d’equipaments cívics, en no gaire temps estaria fet. Per cert, en els plànols del 2006, el centre cívic encara continuava dibuixat però no s’ha concretat en res.

En el mandat anterior es va adoptar el compromís de convertir l’anomenat Glop de Llet en un equipament cívic pel Districte I, com a succedani d’un Centre Cívic cada cop més llunyà. A data d’avui tampoc no se’n sap res, malgrat ja s’havia presentat en el marc de la reunió del Consell Municipal del Districte I de l’1 de febrer de 2007 un estudi sobre els diversos usos que se li poden donar a aquest espai.

Així doncs, per què l’edifici dels jutjats de Terrassa situats a la Rambla no es converteix en equipament cívic pel Districte I ?