BUS GRATUÏT PELS MAJORS DE 65 ANYS

7 setembre 2007

En el darrer Ple de l’Ajuntament de Terrassa corresponent al mes de juliol, el Grup Municipal de Convergència i Unió va presentar, d’entre altres, una proposta de resolució sobre l’ús del transport públic gratuït per gent gran, persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda la qual va ser aprovada amb els vots favorables del PSC i CiU i amb l’abstenció d’ICV-EUA, ERC i PP.

Els acords que van ser aprovats són dos:

- “garantir a totes les persones majors de 65 anys la gratuïtat del servei d’autobusos municipal abans de finalitzar el present exercici pressupostari”

- “estudiar la possibilitat d’estendre una mesura semblant a altres col·lectius de la ciutat, en especial a les persones que pateixen un grau de discapacitat superior al 50% i a les de mobilitat reduïda. Les conclusions d’aquest estudi es presentaran abans de finalitzar el present any”.

Així doncs, ara només cal que l’Equip de Govern doni compliment a aquest Acord del Ple i, en aquest sentit, des del Grup Municipal de CiU els hi hem fet les següents preguntes:

1. Com i quan pensa l’Equip de Govern garantir a totes les persones majors de 65 anys la gratuïtat del servei d’autobusos municipal abans de finalitzar el present exercici pressupostari?

2. A càrrec de quina partida pressupostària va anar la despesa generada per portar a terme aquest acord de Ple?

3. Què passarà amb les persones, majors de 65 anys, que comprin o que ja han comprat algun tipus d’abonament quan entri en vigor l’Acord primer anteriorment esmentat?

4. En quin estat està l’execució del segon acord aprovat pel Ple del mes de juliol referent a les persones que pateixen un grau de discapacitat superior al 50% i a les de mobilitat reduïda ?

5. Quin serà l’òrgan encarregat de fer aquest estudi?

6. Pensa l’Equip de Govern comptar amb la participació de les entitats i persones a les quals pot anar adreçat aquest Acord segon en l’elaboració d’aquest estudi?

7. Si és així, amb quines? Quan? Com?

8. Quan té previst l’Equip de Govern tenir enllestit l’estudi sobre la possibilitat d’estendre una mesura semblant a la contemplada en l’Acord primer a altres col·lectius de la ciutat, en especial a les persones que pateixen un grau de discapacitat superior al 50% i a les de mobilitat reduïda?


Esperem que, aquest cop, a banda de contestar les preguntes que des de CiU hem fet, l’Equip de Govern compleixi i faci realitat aquesta gratuïtat del transport públic per a la gent gran i l’estengui a altres col·lectius de la ciutat, en especial a les persones que pateixen un grau de discapacitat superior al 50% i a les de mobilitat reduïda.